Le Livre en papier • UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR OCH SVERIGES INTERNATIONELLA STRATEGI de Marco Kamango

publier-un-livre.com_2433-utlandska-direktinvesteringar-och-sveriges-internationella-strategi
UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR OCH SVERIGES INTERNATIONELLA STRATEGI
Utländska investeringar bidrar till ökad tillväxt, sysselsättning, produktivitet och innovation samt internationalisering av svensk ekonomi. År 2020 var inflödet av utländska direktinvesteringar cirka 240 miljarder kronor vilket var en ökning med 145 miljarder jämfört med 2019. Det var också den högsta nivå som uppmättes under decenniet.
Det senaste decenniet har de svenska investeringarna utomlands överstigit de utländska företagens investeringar i Sverige under alla år utom 2016.
Professor Marco Kamango Wembulua Albertovich var inblandad i ett flertal policyprocesser som Senior rådgivande styrelseledamot för statliga myndigheter och som Specialrådgivare - för andra viktiga aktörer än stater i flera europeiska och afrikanska länder - att analysera nya marknader, prioritera rätt från början och ta fram en skräddarsydd exportplan.
Prix : 8.26 €
Tous les prix incluent la TVA, hors frais de port
Enligt ”Internationella Valutafonden” IMF:s definition avses med en direktinvestering ett förfarande där en investerare från ett land gör en investering som ger kontroll eller signifikant inflytande över styrningen av ett företag i ett annat land.
Utländska investeringar bidrar till ökad tillväxt, sysselsättning, produktivitet och innovation samt internationalisering av svensk ekonomi.
Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för statistikområdet Internationella företag enligt lagen (2001:99) om officiell statistik.
År 2020 var inflödet av utländska direktinvesteringar cirka 240 miljarder kronor vilket var en ökning med 145 miljarder jämfört med 2019. Det var också den högsta nivå som uppmättes under decenniet.
Det senaste decenniet har de svenska investeringarna utomlands överstigit de utländska företagens investeringar i Sverige under alla år utom 2016. Detta beror enligt Kommerskollegium sannolikt på att svenska företag har varit framgångsrika i att expandera internationellt.

Professor Marco Kamango Wembulua Albertovich var inblandad i ett flertal policyprocesser som Senior rådgivande styrelseledamot för statliga myndigheter och som Specialrådgivare - för andra viktiga aktörer än stater i flera europeiska och afrikanska länder - att analysera nya marknader, prioritera rätt från början och ta fram en skräddarsydd exportplan.
I mer än ett dussin olika länder, Marco Kamango arbetade tidigare på Europa Consulting Group, Ukrsotsbank-UniCredit Bank, EU programmen, Tillväxtverket (en statlig myndighet under Näringsdepartementet - för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag - och erbjuder kunskap, nätverk och finansiering), Sweden Global Services, ...
Dessutom har han arbetat intensivt med det civila samhället och affärsaktörer, till stöd för offentlig-privata initiativ för investerings- och utvecklingsprojekt inom Europeiska unionen och Centralafrika.
Marco Kamango erbjuder strategisk rådgivning att maximera varje globala potential ( B2B , B2G ) och är ofta engagerad som föreläsare och lärare på andra institutioner samt deltar i vidareutbildning av professionsexperter inom export och internationell expansion. Med franska som modersmål talar han flytande flera internationella språk såsom ryska, engelska,svenska, ukrainska , lingala, slaviska,swahili och grundläggande grekiska.
Auteur : Marco Kamango
Editeur : Swedengs Editions
Catégorie : Sciences Politiques - Le pouvoir économique
Format : A5 (14,8 x 21 cm)
Nombre de pages : 214
Couverture : Souple
Reliure : Dos carré collé
Finition : Brillant
ISBN : 978-2-8083-1618-7
« Retour au catalogue
Marco Kamango Marco Kamango Albertovich Wembulua est Docteur Professeur d’université, expert international accrédité en économie et... Tous les ouvrages de cet auteur »
Swedengs Editions Sweden Global Services SGS is a transnational organization of multi-disciplined experts spanning in North Eastern Europe... Tous les ouvrages de cet éditeur »
Le Livre en Papier c'est aussi :
Paiement par carte
Le Livre en Papier vous permet de payer vos commandes par Bancontact, Visa et Master Card mais également par virement bancaire.
Expédition à l'international
Le Livre en Papier expédie vos commandes où que vous soyez via les services de Bpost.
Publier votre livre gratuitement !
Le Livre en Papier vous permet de publier un livre gratuitement, sans surprise, ni frais cachés. Cliquez ici pour plus d'informations